Svolávací akce: Hyundai Santa Fe (2022) | palivová nádrž

hyundai_santa_fe_highlander_66-1100x618
Typ výrobku: e4*2007/46*1318
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Ohrožení životního prostředí, požár
Nebezpečí: Z palivové nádrže může unikat palivo, což vytváří riziko požáru a znečištění životního prostředí.
Země původu: Korejská republika
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 21D181
Datum výroby: 11. 4. 2022 – 21. 7. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Francie; Další: Rumunsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 29. 4. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Hyundai


Reklama: