Svolávací akce: Land Rover Defender (2022) | zadní sedadlo

LAND_ROVER_EFENDER_130_SEDONA_RED_DUBAI_ON-ROAD
Typ výrobku: e5*2007/46*0092*07
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Zadní sedadlo LATCH (dolní kotvy a postroje pro děti) může být vadné. Dětský zádržný systém nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno z důvodu ohrožené pevnosti sedadla. To by mohlo vést ke zranění v případě nehody.
Země původu: Velká Británie
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: N768
Datum výroby: 2022
Země záchytu: Ohlašující: Polsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 29. 4. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Land Rover


Reklama: