Svolávací akce: Mercedes-Benz EQB (2022) | B-sloupek a airbag

Mercedes-Benz eqb
Typ výrobku: F2B – e1*2007/46*1909*16-*17
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Sloupek B může být vadný, což může mít za následek poškození okenního airbagu při aktivaci. Fragmenty z airbagu mohou proletět do interiéru a zranit posádku.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 6891207
Datum výroby: 28. 6. 2022 – 2. 8. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 21. 4. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Nissan


Reklama: