Svolávací akce: Mercedes-Benz GLE, GLS (2018-2021) | klimatizace, eCall, nouzový režim

mercedes-benz_gle
Typ výrobku: H1GLE, e1*2007/46*1885*00-*12
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění, požár
Nebezpečí: Klimatizace může být vadná, což může vést ke zkratům a/nebo požáru. Automatické tísňové volání (eCall) může selhat a vozidlo nesmí odemknout a/nebo spouštět. Režim nouzového provozu motoru může být aktivován při jízdě. Tyto chyby vytvářejí riziko zranění.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce:  8392005, 8391109
Datum výroby: 29. 8. 2018 – 2. 2. 2021
Země záchytu: Ohlašující: Německo; Další: Francie, Nizozemsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 16. 4. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: