Svolávací akce: Mercedes-Benz Sprinter (2017-2020) | pojistka topení

Mercedes-Benz-Sprinter
Typ výrobku:
Kategorie: Auto a doprava – Osobní dodávka/lehké užitkové vozidlo
Riziko: Zranění, požár
Nebezpečí: Pojistka pro vytápění, větrání a klimatizační systém může být vadná, což může způsobit nadměrnou tvorbu kontaktního tepla, což zvyšuje riziko požáru nebo zranění.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: VS30SIGEBL (8297010)
Datum výroby: 22. 3. 2017- 2. 11. 2020
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 21. 4. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: