Svolávací akce: Mercedes-Benz třídy C (2020-2021) | airbag

Mercedes-Benz-tridy_C
Typ výrobku: R2CW – e1*2018/858*00016*00
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Ovládací jednotka airbagu může být vadná, což vede k tomu, že funkce PRE-SAFE a/nebo aktivní kapota nejsou aktivovány tak, jak bylo zamýšleno, což zvyšuje riziko zranění v případě nehody.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 5499425
Datum výroby: 14. 10. 2020 – 19. 1. 2021
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 17. 4. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: