Svolávací akce: Mercedes-Benz třídy C, třídy E, třídy S, GLC (2017-2021) | chladicí kapalina

Mercedes-Benz-tridy_C
Typ výrobku: e1*2001/116*0431*49, e1*2001/116*0335*34, e1*2001/116*0501*34, e1*2001/116*0501*34, e1*2001/116*0480*34
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: Chladicí kapalina může proniknout do vakuového okruhu a vyvolat elektrochemickou reakci, což vytváří riziko požáru.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 2197466
Datum výroby: 6/2017 – 10/2021
Země záchytu: Ohlašující: Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 29. 4. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: