Svolávací akce: Mercedes-Benz třídy S (2022) | přístrojová deska, airbag

mercedes-benz-tridy-s
Typ výrobku: R2S – e1*2007/46*2115*06
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Přístrojová deska se může odpojit, což má vliv na výkon airbagu pro cestujícího v případě nehody, čímž se zvyšuje riziko zranění.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 6890009
Datum výroby: 7. 3. 2022 – 24. 3. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 21. 4. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: