Svolávací akce: MG RX6, MG eHS (2021-2022) | uzemňovací kabel topení

MG EHS
Typ výrobku: AS23P-L, e5*2018/858*00003*00-*05
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: Uzemňovací kabel není správně připevněn k topnému prvku a může se uvolnit a způsobit požár.
Země původu: Čínská lidová republika
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: RE01
Datum výroby: 3. 1. 2021 – 28. 10. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo; Další: Nizozemsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 16. 4. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: MG


Reklama: