Svolávací akce: Nissan Micra (2016-2021) | sedadlo řidiče

nissan-micra-k14
  • Nissan Micra (K14)
Typ výrobku: e9*2007/46*6454
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Sedadlo řidiče může být vadné, což může způsobit, že kotevní úchyty bezpečnostních pásů nefungují tak, jak bylo zamýšleno, čímž vzniká riziko zranění v případě nehody.
Země původu: Francie
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: R22D6
Datum výroby: 5. 12. 2016 – 5. 10. 2021
Země záchytu: Ohlašující: Portugalsko; Další: Chorvatsko, Nizozemsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 17. 4. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Nissan


Reklama: