Svolávací akce: SEAT Leon, Toledo (2013-2015) | airbag

seat-leon_2013
  • Osobní automobil, vybavený nafukovačem airbagů vyráběným společností TAKATA
Typ výrobku: e9*2007/46*6454
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Airbag se může časem zhoršit a pokud je nasazen, může nadměrný vnitřní tlak způsobit prasknutí nafukovacího tělesa a kovové fragmenty by mohly procházet materiálem polštáře a způsobit zranění cestujících.
Země původu: Španělsko
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 69EC
Datum výroby: 2013, 2014, 2015
Země záchytu: Ohlašující: Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 21. 4. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: SEAT


Reklama: