Svolávací akce: BMW řady 3, X3, X4, X3 M, X4 M (2019-2021) | uchycení předních sedadel

bmw-rady-3
Typ výrobku: G3L, G3X, G4X, F34XM
e1*2007/46*1947*, e1*2007/46*1797*, e1*2007/46*1881*, e1*2007/46*1988*
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Sedadlo řidiče a/nebo spolujezdce by mohlo rozbít rámovou kolejnici, která spojuje sedadlo s vodícími kolejnicemi na podlaze vozidla. Stabilita sedadel může být ovlivněna, což zvyšuje riziko zranění v případě nehody.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 0052100200
Datum výroby: 7. 6. 2019 – 3. 8. 2021
Země záchytu: Ohlašující: Německo; Další: Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 9. 5. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: BMW


Reklama: