Svolávací akce: Ford Kuga (2021) | střešní okno

ford-kuga
Typ výrobku: e13*2007/46*2188*
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Poškození povlaku střešního rámu a porucha lepidla skleněného panelu může způsobit, že panoramatická střecha se při jízdě vozidla oddělí, což vytváří riziko zranění.
Země původu: Španělsko
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 22S58
Datum výroby: 19. 4. 2021 – 18. 10. 2021
Země záchytu: Ohlašující: Francie; Další: Německo, Nizozemsko, Švédsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 9. 5. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Ford


Reklama: