Svolávací akce: Honda Civic, Civic TYPE R (2022) | rám sedadla řidiče

2022-honda_civic_type_r
Typ výrobku: FE, e6*2018/858*00064*01-*02
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Rám sedadla řidiče může vlivem trvalého vnějšího namáhání prasknout. V případě nehody to může znemožnit fungování zádržného systému řidiče a zvýšit riziko zranění.
Země původu: Japonsko
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: 6YC
Datum výroby: 21. 7. 2022 – 21. 10. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Německo, Další: Francie, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 19. 5. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Honda


Reklama: