Svolávací akce: Mercedes-Benz Sprinter (2018-2019) | zkrat v zesilovači audiosystému

mercedes-benz-sprinter
  • Osobní dodávka/lehké užitkové vozidlo vybavené motorem OM651.
Typ výrobku:
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Požár
Nebezpečí: Do zesilovače audiosystému by se mohla dostat tekutina, což by mohlo způsobit zkrat. Vzniká tím riziko požáru.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: VS30GLEND (5498820)
Datum výroby: 22. 3. 2018 – 30. 8. 2019
Země záchytu: Ohlašující: Německo; Další: Nizozemsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 9. 5. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Mercedes-Benz


Reklama: