Svolávací akce: Porsche Carrera GT (2003-2006) | koroze na podvozku

Porsche-Carrera-GT-2003
Typ výrobku: 980, e13*2001/116*0980*00-*01
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Na vozidle byly nainstalovány součásti podvozku, které nesplňují požadované specifikace a jsou náchylné ke korozi. To může vést k selhání materiálu a ztrátě kontroly nad vozidlem, což zvyšuje riziko nehody.
Země původu: Německo
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: APA3
Datum výroby: 29. 8. 2003 – 6. 5. 2006
Země záchytu: Ohlašující: Německo, Další: Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 19. 5. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Porsche


Reklama: