Svolávací akce: Toyota Proace BEV, Proace City BEV (2020-2022) | klimatizace

toyota-proace-electric-charging
  • Lehké užitkové vozidlo, název modelu (kód karoserie): Proace BEV & Proace City BEV (BKYS21, BKYS41, BPZS22, BPZS42, BPZS43, MDZS22, MDZS42, MDZS43, MDZS44, MDZS62, MDZS63, MDZZ42, MDZZ43, MDZZ44, MDZZ62, MDZZ63, MPYS21, MPYS41, MPYS61, MPYZ41, MPYZ61); modelový rok: 2023.
Typ výrobku: e2*2007/46*0685*11, e2*2007/46*0686*12, e2*2007/46*0537*18, e2*2007/46*0538*20.
Kategorie: Auto a doprava – Motorová vozidla a příslušenství
Riziko: Zranění
Nebezpečí: Klimatizační systém může být vadný, což může způsobit ztrátu proudu v kompresoru. Diagnostický software tuto ztrátu proudu zjistí a bez varování vypne pohonnou jednotku vozidla, čímž se zvýší riziko nehody.
Země původu: Belgie
Rozpor: Výrobek není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozoru nad trhem s nimi, jakož i s systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky určenými pro tato vozidla.
Kód svolávací akce: CI23-010
Datum výroby: 24. 9. 2020 – 23. 12. 2022
Země záchytu: Ohlašující: Portugalsko, Další: Bulharsko, Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi: Dobrovolná opatření: svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).
Datum publikace: 19. 5. 2023

Zdroj: RAPEX | Foto: Toyota


Reklama: