Odškodnění pro pozůstalé po dopravní nehodě

accident_auto_damage_vehicle_broken_total_damage_traffic_accident_police-619517

Stal se někdo z vašich blízkých obětí dopravní nehody s následkem smrti? V tom případě možná nyní hledáte informace týkající se odškodnění. Zjistěte, co můžete žádat.

Kdo byl viníkem nehody?

Odškodnění smrti při dopravní nehodě lze obvykle žádat v případě, že zesnulý nebyl výlučným viníkem autonehody. Pokud nastane dopravní nehoda s následkem smrti, je zpravidla viník nehody trestně stíhán pro usmrcení z nedbalosti.

Kde tedy lze odškodnění za smrt blízké osoby při autonehodě žádat? Jednoduše přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody z titulu povinného ručení. Odškodnění pro pozůstalé je zpravidla možné uplatnit v případě, že již došlo k zahájení trestního stíhání viníka nehody. Pro pozůstalé je rozhodující to, zda už mají k dispozici rozhodnutí policie o nehodovém ději a určení viníka nehody.

Kdy odškodnění dopravní nehody uplatnit

V některých případech se může stát, že jsou pozůstalí zmatení a neví si rady s tím, zda je nutné v určité lhůtě uplatnit odškodnění vůči viníkovi nehody v trestním řízení. I když policisté mnohdy tvrdí pravý opak, pro pozůstalé neplyne žádná povinnost uplatňovat odškodnění do trestního řízení. Odškodnění za smrt při autonehodě se totiž primárně řeší s pojišťovnou vozidla viníka nehody.

Nevyznáte se ve spleti paragrafů a hledáte v tomto směru pomocnou ruku? Neváhejte a obraťte se na specializovanou advokátní kancelář. Díky ní nebudete na řešení odškodnění sami.

Odškodnění lze řešit i mimosoudně

Odškodnění za smrt při dopravní nehodě není vždy nutné řešit prostřednictvím soudního sporu. Při předložení správné právní argumentace a důkazů jej totiž lze získat také mimosoudně, a to od pojišťovny vozidla viníka nehody, pokud nehrozí promlčení náhrad.

Při řešení odškodnění dopravní nehody si však dejte pozor na případné trestní řízení, kdy může stanovení spoluodpovědnosti zesnulého za dopravní nehodu způsobit krácení odškodnění.

Více informací o odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.


Reklama: