DS Automobiles

DS4

Svolávací akce: DS4 (2022) | pomocný rám nápravy

Pomocný rám nápravy může být nesprávně přišroubován, což může vést ke ztrátě stability vozidla, což zvyšuje riziko nehody.

Zobrazit podrobnosti
2022-ds7

Svolávací akce: DS 7 (2022-2023) | špatné utažení šroubů

Nesprávný točivý moment na různých mechanických a elektrických přípojkách může vést ke ztrátě ovládání vozidla nebo k selhání pohonu, což zvyšuje riziko nehody nebo požáru.

Zobrazit podrobnosti
DS7-crossback

Svolávací akce: DS 7 Crossback (2018 – 2020) | software motoru

Chyba softwaru může způsobit zastavení motoru při jízdě ve vyšší nadmořské výšce a při nízkých teplotách. To může vést ke ztrátě pomoci při brzdění, což zvyšuje riziko nehody.

Zobrazit podrobnosti
DS7-crossback

Svolávací akce: DS 7 Crossback (2022) | pohon všech čtyř kol

Chybná kalibrace systému pohonu čtyř kol může ovlivnit stabilitu vozidla. To může vést k selhání korekce řízení, což vytváří riziko nehody.

Zobrazit podrobnosti
DS7-crossback

Svolávací akce: DS7 Crossback (2017-2022) | filtr pevných částic

Filtr pevných částic se může přehřát a vytvářet trhliny. To by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí.

Zobrazit podrobnosti
DS7-crossback

Svolávací akce: DS 7 Crossback (2019) | akumulátor

Výrobní vada může vést k selhání vysokonapěťové baterie, což zvyšuje riziko požáru.

Zobrazit podrobnosti
DS7-crossback

Svolávací akce: DS 7 Crossback (2019) | akumulátor

Vysokonapěťová baterie vykazuje nesoulad napětí článků. To by mohlo způsobit požár.

Zobrazit podrobnosti