baterie

polestar1

Svolávací akce: Polestar 1 (2020-2021) | vysokonapěťový akumulátor

Vysokonapěťové bateriové články se mohou přehřát, když je baterie plně nabitá. To může vést k tepelné události uvnitř baterie, což zvyšuje riziko požáru.

Zobrazit podrobnosti
znen-e-cruise.jpg

Svolávací akce: ZNEN / Modena ZNEN e-Cruise | baterie

Kvůli špatné kvalitě bateriových článků se některé skupiny článků během skladování nebo používání dostanou do stavu hlubokého vybití (velmi nízké nebo nulové napětí). Toto automatické vybíjení může způsobit asymetrické napětí článků, což zvyšuje riziko popálení a požáru.

Zobrazit podrobnosti
DS7-crossback

Svolávací akce: DS 7 Crossback (2019) | akumulátor

Výrobní vada může vést k selhání vysokonapěťové baterie, což zvyšuje riziko požáru.

Zobrazit podrobnosti
fiat-500-hybrid-city-car-desktop-1900x820

Svolávací akce: Fiat 500 (2022) | porucha hybridního systému

Nebezpečí požáru v důsledku přerušení elektrického obvodu v přívodu pomocné baterie. K tomu může dojít zejména při rychlé akceleraci nebo brzdění (zobrazí se zpráva: „Porucha hybridního systému“).

Zobrazit podrobnosti
bmw-i3-94ah

Svolávací akce: BMW i3 (2018-2021) | vysokonapěťová baterie

Vadná výroba vysokonapěťových baterií může vést k tomu, že se vysokonapěťové moduly článků mohou přehřát, což zvyšuje riziko požáru.

Zobrazit podrobnosti
Mercedes-Benz-EQC

Svolávací akce: Mercedes-Benz EQC (2021) | baterie – zkrat

Vysokonapěťová baterie nemusí splňovat specifikace. Pokud modul buňky není dostatečně pevně přišroubován, mohlo by být spojení uvolněno vibracemi během pohybu. Elektrický odpor spoje by se mohl zvýšit a teplota by v této oblasti mohla vzrůst, což vytváří nebezpečí požáru.

Zobrazit podrobnosti
bluebus-12m

Svolávací akce: BlueBus 12M IT3 (2020-2022) | Zkrat na akumulátoru

Chybné umístění mylarové izolační fólie (umístěné mezi dvěma sousedními články baterie) může vést ke zkratu, což zvyšuje riziko požáru.

Zobrazit podrobnosti
mercedes-benz-evito

Svolávací akce: Mercedes-Benz eVito

Dotčená vozidla jsou vybavena vysokonapěťovými bateriovými moduly. Po dlouhém kilometrovém proběhu (přibližně 100 000 km) by mohlo dojít k chemickému roztažení článků baterie, což by mohlo vést ke zkratu a zvýšit riziko požáru.

Zobrazit podrobnosti