EQC

Mercedes-Benz-EQC

Svolávací akce: Mercedes-Benz EQC (2021) | baterie – zkrat

Vysokonapěťová baterie nemusí splňovat specifikace. Pokud modul buňky není dostatečně pevně přišroubován, mohlo by být spojení uvolněno vibracemi během pohybu. Elektrický odpor spoje by se mohl zvýšit a teplota by v této oblasti mohla vzrůst, což vytváří nebezpečí požáru.

Zobrazit podrobnosti